gulstavHIGH AGN
Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Gulstavvej, 5935 Bagenkop
N: 6065907 E:608892 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 6,9 hektar

Generel information: Gulstav Mose blev købt som naturreservat af Fugleværnsfonden i 1971 for at genskabe og bevare mosens rige natur og fugleliv.

Naturtyper: Kalkrig mose med hvas avneknippe. Desuden kalkrigt overdrev og krat.

Faciliteter for besøgende: Fugletårn med bålplads.

Sådan kommer du dertil: Gulstav Mose ligger cirka 500 meter inden Dovns
Klint 
på Langelands sydspids.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her. 

Du kan downloade reservatets folder her.

Bedste årstid for besøg: Forår og til dels efterår (stort fugletræk over Sydlangeland med rovfugle, duer og småfugle). 


K
lik for større kort