gulstavHIGH AGN
Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Gulstavvej, 5935 Bagenkop
N: 6065907 E:608892 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 6,7 hektar

Generel information: Gulstav Mose blev købt som naturreservat af Fugleværnsfonden i 1971 for at genskabe og bevare mosens rige natur og fugleliv.

Naturtyper: Kalkrig mose med hvas avneknippe. Desuden kalkrigt overdrev og krat.

Faciliteter for besøgende: Fugletårn med bålplads.

Bedste årstid for besøg: Forår og til dels efterår (stort fugletræk over Sydlangeland med rovfugle, duer og småfugle). 

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade reservatets folder her:

Gulstav mose

Sådan kommer du dertil: Gulstav Mose ligger cirka 500 meter inden Dovns Klint på Langelands sydspids. 

 

LIFE70 VIGNET 2018LIFE70 i Gulstav Mose 2012 - 2018
Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose indgår desuden som en del af EU LIFE-projektet ”Rare Nature”, med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. Her skal 18 våde lysåbne naturområder (blandt andet rigkær og højmose) sikres og forbedres på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose indgår i projektet med både rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet støttes af EU LIFE+ samt projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf de største er Villum Fonden og 15. Juni Fonden. Projektet forløber efter planen og afsluttes ultimo 2018. Se mere om det overordnede LIFE70 projekt og om Fugleværnsfondens del her: LIFE70 - Gulstav 2012-2018.

 

fuglenesfristeder