Foto: Rørdrum af Ulrik Bruun 

Fugleliv hele året
Om foråret ankommer trækfugle til Sydlangeland. Sanglærken og viben er som regel de første, vi bemærker, og kort efter dukker stærene op. Sidst i marts og først i april kan man ved Langelands sydspids opleve et imponerende ederfugletræk.

Om sommeren kan man høre Gulstav Moses sjældne ynglefugl, rørdrummen. Det er en sky fugl, som kan være svær at opdage, da den er en mester i camouflage. Til gengæld er dens karakteristiske pauken ikke til at tage fejl af; en dyb hul lyd, der lyder som et tågehorn. I maj og juni kan man også være heldig at opleve den smukke karmindompap synge fra en trætop i skovbrynet.

Om efteråret trækker fugle ud fra Langelands Sydspids. Fra Dovns Klint kan der hvert år tælles tusindvis af rovfugle, duer og småfugle. Op til 25.000 ringduer og 100.000 bogfinker er talt på blot én dag.

Om vinteren er der stille i mosen. Men ikke langt derfra, ude i Langelandsbæltet, overvintrer flere tusinde ederfugle og havlitter. Ofte kan store flokke af ringduer også ses over skovene.

fuglenesfristeder