Foto: Allan Gudio Nielsen

Udsigt til de vilde heste
En spændende attraktion i Gulstav Mose er de vilde heste. I midten af 2000’erne blev der udsat 25 Exmoorhopper og -ungheste på et 100 hektar stort areal på Langelands sydligste spids. Desuden kom en hingst fra Tyskland til flokken efterfølgende. Det betød, at flokken efter få år var oppe på omkring 75 dyr.

I efteråret 2010 solgte Naturstyrelsen, som ejer hestene, 22 heste til et afgræsningsprojekt i Vestjylland. Trods det kom den livskraftige flok allerede året efter op på over 70 heste igen, og den er nu delt i to flokke med hver sin førerhingst og -hoppe.

Fugleværnsfondens fuglereservat Gulstav Mose ligger midt i det store område, og hestene ses ofte fra det høje fugletårn, når de græsser i mosen eller på overdrevet bagved. Hestene er en vigtig del af naturplejen i mosen og afgræsser hele året det store, overvejende statslige areal mellem Søgård Skov og Dovns Klint. Husk at der ikke er adgang til selve mosen og hold god afstand til hestene, der hverken må fodres eller klappes.

 

fuglenesfristeder