Foto: Lise Nielsen
Adresse: Strandvejen, 2990 Nivå, Nordsjælland
N: 6203384 E:719806 (UTM 32 ETRS89)

 

Størrelse: 20 hektar

Generel information: Den lavvandede Nivå Bugt og de smalle strandenge er det eneste område på den danske del af Øresundskysten, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere. Reservatet er derfor en del af en betydningsfuld og varieret fuglelokalitet, hvorfra der gennem årene er observeret mere end 200 fuglearter. Området blev fredet i 1950. I 2008 indgik Fugleværnsfonden en aftale med Fonden Den Hageske Stiftelse, som ejer 8 hektar af strandengen, om at stå for driften af området. Siden har Fugleværnsfonden forvaltet 11 hektar strandeng og strandoverdrev i Nivå Bugt, men fra den 1. maj 2016 udvidede Fugleværnsfonden med 9 hektar, da der blev indgået en forpagtningskontrakt med Lyngebækgård.

Naturtyper: Hovedparten af arealet er strandeng, som er tilgroet med tagrør. Omkring åens udløb og i de inderste dele af strandengene er der mere ferske forhold, hvor man bl.a. kan finde planter som engkabeleje og kær-star. Syd for tangen er der egentlig rørskov med flere åbne vandflader. Vandfladerne i selve Nivå Bugt er velegnede til fouragering og rast for ænder og andre vandfugle.

Faciliteter for besøgende: I reservatet findes der informationstavle og reservatfoldere, et stisystem og et fugleobservationstårn. Gå venligst ikke på tangen. Din hund er velkommen, men husk at holde den i snor.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade folderne her: forår, sommer, efterår, vinter.

Eller se en lille film om området her: Nivå Bugt Strandenge med naturforvalter Jørn Dyhrberg Larsen.

Sådan kommer du dertil: Tag toget til Nivå station. Herfra er der cirka 1,5 km til fods, gå den dejlige tur via parken ved Nivågaard og til Strandvejen.
Der går bus fra Nivå station til Nivågaards malerisamling. Find rejseplan her. Der er parkeringsmulighed i vejkanten ved Strandvejen. (Nærmeste adresse ved søgning på www.krak.dk er Strandvejen 331, 2990 Nivå.)

Tidligere og nuværende aktiviteter i reservatet: En velfungerende, frivillig arbejdsgruppe er med til at vedligeholde store dele af reservatet, blandt andet publikumsfaciliteterne, så Fugleværnsfondens besøgende kan komme sikkert rundt i reservatet. Læs mere om deres arbejde her.