Foto: Lise Nielsen
Adresse: Strandvejen, 2990 Nivå, Nordsjælland
N: 6203384 E:719806 (UTM 32 ETRS89)

 

Størrelse: 20 hektar

Generel information: Den lavvandede Nivå Bugt og de smalle strandenge er det eneste område på den danske del af Øresundskysten, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere. Naturreservatet er derfor en del af en betydningsfuld fuglelokalitet, hvorfra der gennem årene er observeret mere end 200 fuglearter. 

Området blev fredet i 1950. Siden 2008 har Fugleværnsfonden forvaltet strandengene efter aftale med Fonden Den Hageske Stiftelse, der ejer engene.  
Den 1. maj 2016 udvidede Fugleværnsfonden med yderligere 9 hektar, da der blev indgået en forpagtningskontrakt med Lyngebækgård, så naturreservatet nu udgør 20 hektar.

Naturtyper: Naturområdet langs kysten umiddelbart syd for Nivå Havn består af strandenge, vandhuller, rørskov og å. Hovedparten af naturreservatet er strandeng, som er tilgroet med tagrør. Omkring åens udløb og i de inderste dele af strandengene er der mere ferske forhold, hvor man bl.a. kan finde planter som engkabeleje og kær-star. Syd for tangen er der egentlig rørskov med flere åbne vandflader. Vandfladerne i selve Nivå Bugt er velegnede til fouragering og rast for ænder og andre vandfugle.

Tips og faciliteter for besøgende: I naturreservatet findes der informationstavle og reservatfoldere, et stisystem og et fugleobservationstårn. Der er fugleoplevelser året rundt, dog mest forår/efterår. Det er bedst at så på fugle fra om eftermiddagen til solnedgang. Når solen drejer vestpå, er der medlys mod øst over området. Gå venligst ikke på tangen. Din hund er velkommen, men husk at holde den i snor. 
Et besøg i Nivå Bugt Strandenge kan kombineres med et kig i kunstens verden i Nivaagaards Malerisamling.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejledere samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade Nivå Bugt Strandenge årstidsfoldere her:

nivaa foraar 1
  nivaa sommer 1  nivaa efteraar 1  nivaa vinter 1

Film med naturvejlederen om området: Nivå Bugt Strandenge

Sådan kommer du dertil: Tag toget til Nivå Station. Herfra er der cirka 1,5 km til fods - en dejlig tur via parken ved Nivågaard og til Strandvejen. 
Der går også en bus fra Nivå station til Nivågaards malerisamling, hvis man vil afkorte turen lidt. Find rejseplan her.
Er du i bil, er der parkeringsmulighed i vejkanten ved Strandvejen (nærmeste adresse ved søgning på www.krak.dk er Strandvejen 331, 2990 Nivå.)

Tidligere og nuværende aktiviteter i naturreservatet: En velfungerende, frivillig arbejdsgruppe er med til at vedligeholde store dele af reservatet, blandt andet publikumsfaciliteterne, så Fugleværnsfondens besøgende kan komme sikkert rundt i reservatet. Læs mere om deres arbejde her. 

fuglenesfristeder