Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Stormengevej, 6792 Rømø
N: 6104122 E:470148 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 42,6 hektar 

Generel information: Reservatet er erhvervet i 1991. Arealerne uden for havdiget ejes af digelaget, private, Fugleværnsfonden samt staten. Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923 efter en ødelæggende stormflod. På engene ses resterne af de gamle tidevandsrender, som er så typiske for Vadehavet.

Naturtyper: Stormengene på Rømøs sydspids er uinddiget vadehavs-marsk og strandeng, der oversvømmes ved kraftigt højvande.

Faciliteter for besøgende: Fra stien på diget har man et glimrende udsyn over området. Det er dog en god idé at stikke hovedet forsigtigt op over digekanten først, hvis man kan høre gæs på forlandet. Så undgår man det triste syn af flygtende gæs. Der er en stor P-plads med planchehalvtag, foldere og bord til 10-12 personer.

Bedste årstid for besøg: Forår, sensommer og efterår. Stormengene på Rømø er en af de eneste naturlige marskdannelser i hele vadehavet. Alene det gør området til noget specielt.

Er du besøgende, opfordres du til at passe på strandens ynglefugle, der er særligt sårbare, idet de udruger deres æg på jorden; se med her.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her. 

Du kan downloade reservatets folder her:

forsidestormengene

Sådan kommer du dertil: I Havneby køresr du ad Vestergade til parkering for enden af Stormengevej. Du kan også vælge at parkere i Havneby og gå langs diget.

fuglenesfristeder