Foto: Kurt Gabs
Adresse: Vasestien, 3560 Birkerød, Nordsjælland
N:
6192107 E:715862 (UTM 32 ETRS89)

 

Bemærk: Besøger du Vaserne fra 31. juli 2023 og hen over efteråret, kan du opleve, at dele af stinettet er afspærret.

Afspærringen skyldes, at vi i Fugleværnsfonden er gået i gang med byggeriet af et nyt naturrum, som skal give gode naturoplevelser til familier, skoleklasser og andre naturinteresserede.

Der kan også forekomme kørsel med tungere køretøjer og varevogne på strækningen af Vasevej til naturrummet, mens byggeriet finder sted. 

Der er allerede nu sat skilte op i Vaserne, der fortæller om det nye naturrum.

Læs mere om det nye naturrum her

Størrelse: 14 hektar

Generel information: Ordet vase betyder en vej bygget af grene over et sumpet område. Her dækker navnet Vaserne over ca. 86 hektar ellesump og enge nord for Store Kalv i Furesø. I 1999 blev administrationen af 14 hektar af dette naturskønne område overdraget til Fugleværnsfonden af Aage V. Jensens Fonde (AVJNF). Vaserne er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 109, der også omfatter Furresø og Farum Sø. Området har været fredet siden 1947.

Naturtyper: Rørskov, ellesump, sø, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, løvskov og enge nord for Store Kalv i Furesø. En mosaik af forskellige naturtyper, som giver gode levevilkår for et rigt fugle- og planteliv. Ikke mindre end 150 fuglearter er set her. Området er især kendt for sit store antal hulerugende fugle, som finder bolig i de mange hule elletræer, der vokser i Vasernes ellesump.

Faciliteter for besøgende: Vaserne gennemkrydses af et veludbygget system af stier, så det er let at komme ud og opleve områdets spændende natur. Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde og Friluftsrådet opført et naturrum, en formidlingspavillon, i det nordøstligste hjørne af Vaserne. Ved pavillonen er der borde-bænkesæt og en bålhytte til fri afbenyttelse. Udover plancher i voksen- og børnehøjde huser naturrummet også en ’økobase’, hvor det efter aftale med Fugleværnsfondens naturvejleder, er muligt at låne forskelligt feltudstyr til videre undersøgelser af Vasernes natur.
Der er opsat tavler om Vasernes og Furesøens fugleliv ved stierne. I sommeren 2016 blev der i samarbejde med AVJNF og Rudersdal Kommune opført et handicapvenligt fugletårn ved Furesø, et særligt observationsskjul og en formidlingsbro i Olsens Sø.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder afholder også guidede ture i Vaserne, se mere her

Du kan downloade Vaserne årstidsfoldere her

vaserne forr vaserne sommer  vaserne efterr  vaserne vinter rigtig

Sådan kommer du dertil: Fra Holte S-togsstation er der ca. 1 km gang til Vasernes begyndelse. Desuden kører bus 334 fra Holte Station og Farum Station til Fyrrebakken ved Vasevej.  Find rejseplan her.
Ved Fyrrebakken findes også en mindre p-plads, hvis du er i bil.  

Bedste årstid for besøg: Året rundt, men en morgen- eller aftentur i maj/juni er en særlig oplevelse, når et stort antal sangere, gærdesmutter, rødhalse og nattergale byder den besøgende velkommen. 

fuglenesfristeder