Adresse: Gulstavvej, 5935 Bagenkop
N: 6065907 E:608892 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 7 hektar

Generel information: Gulstav Mose blev købt som naturreservat af Fugleværnsfonden i 1971 for at genskabe og bevare mosens rige natur og fugleliv.

Naturtyper: Kalkrig mose med hvas avneknippe. Desuden kalkrigt overdrev og krat.

102074 gulstav mose LO NP-1

Faciliteter for besøgende: Fugletårn med bålplads.

Sådan kommer du dertil: Gulstav Mose ligger cirka 500 meter inden Dovns
Klint 
på Langelands sydspids.

Du kan downloadet reservatets folder her

Bedste årstid for besøg: Forår og til dels efterår (stort fugletræk over Sydlangeland med rovfugle, duer og småfugle).

Guidede ture:Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.


K
lik for større kort