Adresse: Brændevej, 6270 Tønder
N: 6097662 E:490012 (UTM 32 ETRS89)


 
Foto: Jens Lyhne Christensen

Størrelse: 103 hektar

Generel information: I Sølsted Mose ejer Fugleværnsfonden 103 hektar af den i alt 220 hektar store mose. Arealerne er erhvervet i 1993, 1996 og i 2013 for at bevare og forbedre den sjældne hede- og højmose som et fristed for dyr og planter. En afmærket sti leder den besøgende på en flot tur rundt i mosen.

Naturtyper: Hedemose med kratskov af især pil og birk. Gamle, vandfyldte og tilgroede tørvegrave. Afgræssede engparceller.

Faciliteter for besøgende: En række småstier og hjulspor leder gennem den sjældne hedemosenatur. I 2008 blev der opført et nyt fugleskjul og ved P-pladsen findes foldere med kort over området.

Guidede ture:Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

FolderDownload reservatfolder her

Sådan kommer du dertil: I Sølsted by, mellem Tønder og Bredebro, kører du ad Brændevej til P-pladsen i sydenden af mosen. En anden adgangsmulighed er 130 kilometer syd for Sølsted Rasteplads, på rute 11, hvor en grusvej leder ind til en lille P-plads.

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer


K
lik for større kort

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag

Når du besøger Sølsted Mose, så kik også ind her: 

Bondegårdsferie i Tøndermarsken

  


Klik for stort kort

 

Billedserie:
Vinter i
Sølsted Mose