Fugletur til Stubbe Sø
tirsdag 16. maj 2023 kl. 18:00 - ca. 21:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens naturreservat. På engen ser vi på de flotte majgøgeurter, der blomstrer netop nu.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m nordvest for Gravlev by.

Turleder: Naturvejledere Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242) og Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her