Fugleværnsfonden ejer og forvalter 23 naturreservater over hele landet, og de fleste er åbne for besøg.

Naturreservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller international betydning. Her naturforvaltes efter det overordnede formål at skabe fristeder. Ikke kun for fugle, men for en lang række dyr og planter.

Alle Fugleværnsfondens arealer er privatejede, men alle er velkomne. I de fleste af naturreservaterne er der anlagte offentlige stier, trampestier, fugletårne, gangbroer og skjul med plancher, hvorfra den besøgende kan nyde freden, naturen og fuglelivet. 

Klik på kortet, og find et reservat. 

fuglenesfristeder