Vi arbejder i øjeblikket med at samle og koordinere vores mange ture i Fugleværnsfondens naturreservater, som endeligt bliver trykt og udkommer først i 2018. Følg med på www.fuglevaernsfonden.dk og Facebook for den endelige dato!