På en lang række af Fugleværnsfondens naturreservater er der i dag velfungerende frivillige arbejdsgrupper, som klarer alt fra at fylde foldere i kasser, slå med le og give fugletårnet træbeskyttelse til at tælle ynglefugle og rydde store pilekrat. Derudover varetager grupperne i stigende grad guidede ture og anden direkte formidling til det brede publikum. Som lokale og aktive i området har de et omfattende kendskab til det enkelte naturreservat, dets natur og fugleliv.

frivilligeVaserne web600
Glade høslætsfolk fra Vaserne

Bredt sammensatte grupper
En arbejdsgruppe tæller normalt 10-15 medlemmer. Nogle har en håndværksmæssig baggrund, andre nyder at slippe skrivebordet til gengæld for et stykke praktisk arbejde. Det hele foregår uformelt og med fokus på det praktiske. Én kender en planteskole, hvor der kan fås rabat til den gode sag, en anden har en trailer til hegnspælene, og en tredje kan låne en lang stige, så uglekassen kan komme godt på plads i træet. Nogle kan afsætte meget tid, andre kan ikke. Men ingen har dårlig samvittighed over, at de ikke evner at være med til det hele. Udover arbejdsdagene i naturen afholder arbejdsgruppen et planlægningsmøde et par gange om året, hvor nye aktiviteter og arbejdsdage planlægges. 


Arbejdsgruppemøder kan også holdes i det fri. Foto: Hanne Havemose

Sund fritidsinteresse
Frivilligt arbejde i fuglereservaterne er en aktiv og lærerig fritidsbeskæftigelse: man får masser af frisk luft og motion ved det fysiske arbejde, og på længere sigt får man et godt indblik i naturpleje og samspillet mellem naturen og fuglenes levevilkår. En god måde at opleve naturen på.

Samarbejde og venskaber
At arbejde sammen og få tingene til at fungere er også et godt udgangspunkt for socialt samvær og for at lære nye mennesker at kende. En sidegevinst ved det frivillige arbejde er, at mange arbejdsgruppemedlemmer på kryds og tværs opbygger gode venskaber.

arbejdsdag2016Ravnstrup web600
Kulde og sjap er ingen forhindring - heller ikke for en kaffepause!

Arbejdsgrupperne ”strækker” fondens midler
Fugleværnsfonden har over 200 aktive frivillige som samlet yder en arbejdsmængde, der svarer til flere fuldtidsarbejdere. Takket være deres indsats, sparer de Fugleværnsfonden for udgifter, der ellers skulle trækkes fra de årlige indtægter fra privatbidrag og fonde. Og de gør det med glæde, fordi de kan se både formål med og resultater af deres indsats. De sparede midler kan i stedet anvendes til opkøb af endnu flere naturområder og til endnu bedre levesteder for fuglene i Danmark.

Hvor kan jeg være med?

Har du lyst til at yde en indsats på et af vores naturreservater, er du velkommen til at kontakte Fugleværnsfondens sekretariat på telefon 3328 3839 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for flere oplysninger.

Læs om naturen og plejen i de naturreservater, der har tilknyttede frivillige arbejdsgrupper her:

Nivå Bugt Strandenge, Nordsjælland
Vaserne, Nordsjælland
Gundsømagle Sø, Roskildeområdet
Ravnstrup Sø, Sydsjælland
Nyord Enge, Møn
Barup Sø, Nordfalster 
Saksfjed/Hyllekrog, Sydlolland
Bøjden Nor, Vestfyn
Tryggelev Nor/Gulstav Mose, Langeland
Søgaard Mose, Sydøstjylland
Bremsbøl Sø, Sydvestjylland
Stormengene, Rømø
Sølsted Mose, Sydvestjylland 
Stubbe Sø, Djursland
Agerø, Mors
Svartingedal, Bornholm
Rusland, Nordsjælland

På de øvrige naturreservater ydes også en stor frivillig indsats af en enkelt eller nogle få personer.

Hjælp til sekretariatet
Fugleværnsfondens sekretariat har i perioder også brug for hjælp til forskellige former for kontorarbejde. Har du lyst til at yde en indsats på fondens sekretariat, er du velkommen til at kontakte Fugleværnsfondens sekretariat på telefon 3328 3839 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for flere oplysninger.