På en lang række af Fugleværnsfondens reservater er der i dag velfungerende frivillige arbejdsgrupper, som klarer alt fra at fylde foldere i kasser og give fugletårnet træbeskyttelse til at tælle ynglefugle og rydde store pilekrat. Derudover varetager grupperne i stigende grad guidede ture og anden direkte formidling til det brede publikum.
Som lokale og aktive i området har de et omfattende kendskab til det enkelte reservat, dets natur og fugleliv, og de ved fra førstehånd alt om, hvad der er gjort for at optimere forholdene for fuglene.Trætte, men glade høslætsfolk foran hæsset ved Gundsømagle Sø 2010.

Hvor kan jeg være med?
(Links til arbejdsgrupper på de enkelte reservater + i venstremenu)

Nivå Bugt
Vaserne
Gundsømagle Sø
Ravnstrup Sø
Barup Sø
Nyord Enge
Stubbe Sø
Bøjden Nor
Tryggelev/Nørreballe Nor/Gulstav Mose
Hyllekrog-Saksfjed
Sølsted Mose

Søgaard Mose

På de øvrige reservater ydes også en stor frivillig indsats af en enkelt eller nogle få personer.

Kontakt Fugleværnsfondens sekretariat, hvis du ønsker at deltage i en arbejdsgruppe eller har lyst til at yde en indsats på et af vores reservater.

Fugleværnsfondens sekretariat har i perioder også brug for hjælp til forskellige former for kontorarbejde. Kontakt direktør Kristian Dammand på tlf. 3328 3839 (kl. 10.00 - 16.00) eller mail: fvf#dof.dk og få nærmere oplysninger. 

Bredt sammensatte grupper
En arbejdsgruppe tæller normalt 10-15 medlemmer. Nogle har en håndværksmæssig baggrund, andre nyder at slippe skrivebordet til gengæld for et stykke praktisk arbejde.
Det hele foregår uformelt og med fokus på det praktiske. Én kender en planteskole, hvor der kan fås rabat til den gode sag; en anden har en trailer til hegnspælene, og en tredje kan låne en lang stige, så uglekassen kan komme godt på plads i træet.
Nogle kan afsætte meget tid, andre kan ikke, men ingen har dårlig samvittighed over at de ikke evner at være med til det hele.
Et par gange om året holder arbejdsgruppen et planlægningsmøde, hvor nye aktiviteter og arbejdsdage diskuteres.

Sund fritidsinteresse
Frivilligt arbejde i fuglereservaterne er vel nok noget af det sundeste og mest lærerige, man kan foretage sig i sin fritid: Man får masser af frisk luft og motion ved det fysiske arbejde, og på længere sigt får man et godt indblik i naturpleje og samspillet mellem naturen og fuglenes levevilkår. Kort sagt: en endnu dejligere måde at opleve naturen på.

Samarbejde og venskaber
At arbejde sammen og få tingene til at fungere er en god basis for at lære nye mennesker at kende. En sidegevinst ved det frivillige arbejde er, at mange arbejdsgruppemedlemmer på kryds og tværs opbygger varme og langvarige venskaber.


Der arbejdes også om vinteren. Poul og Allan skovler sne på vejen til Tryggelev Nor. Foto: Helle Hjorth

Arbejdsgrupperne ”strækker” fondens midler
Der er 175 aktive frivillige som samlet yder en arbejdsmængde, der svarer til ca. 4-5 fuldtidsarbejdere. Med deres flittige indsats sparer de dermed Fugleværnsfonden for udgifter, der ellers ville overstige de årlige indtægter fra privatbidrag og fonde, og de gør det med glæde, fordi de kan se både formål med og resultater af deres indsats. De sparede midler kan i stedet anvendes til at skabe endnu flere og endnu bedre levesteder for fuglene i Danmark.


Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt fællestræf for arbejdsgrupperne.
Her på fuglereservatet ved Stubbe Sø. Foto: Allan Gudio Nielsen.Arbejdsgruppen ved Stubbe Sø opsætter piktogrammer, så de besøgende kan finde vej. Foto: Hanne Øvlidsen.