Et af Fugleværnsfondens formål er at skabe gode fugle- og naturoplevelser for de besøgende i naturreservaterne, og at skabe større forståelse for naturforvaltning, naturkvalitet og naturpolitik.

Det gør vi blandt andet ved at afholde guidede ture for alle interesserede, ved at involvere lokale skoleklasser i naturpleje og overvågning i reservaterne og lang række andre direkte og indirekte naturformidlingstiltag.


Færdig snogehøj. Foto: Allan Gudio Nielsen