Et af Fugleværnsfondens formål er at skabe gode fugle- og naturoplevelser for de besøgende i naturreservaterne, og at skabe større forståelse for naturforvaltning og naturkvalitet.

Det gør vi blandt andet ved at afholde gratis guidede ture, som er åbne for alle interesserede, ved at involvere lokale skoleklasser i naturpleje og overvågning i naturreservaterne samt ved en lang række andre direkte og indirekte naturformidlingstiltag.


BioBlitz på Sydlangeland. Foto: Allan Gudio Nielsen