Fugleværnsfonden ejer og driver i dag 21 naturreservater på knapt 1000 hektar. Dette er kun muligt takket være en økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Hvis du ønsker, at det også i fremtiden skal være muligt at glædes ved fugle og natur, kan du støtte Fugleværnsfonden med en donation.

Støt online her

SMS
Send en SMS med teksten 'fugl50' eller 'fugl100' til 1414 - alt efter om du ønsker at donere 50 eller 100 kroner.

Mobile Pay
Støt med et valgfrit beløb via Mobile Pay til: 2345 2948

Bankoverførsel
Du kan overføre bidrag til Fugleværnsfondens bankkonto: Reg 4180 Konto 509 4232

Giroindbetaling
Indbetal beløb til girokonto: 509 4232
Find mere information om giroindbetaling her

Herunder kan du læse om de øvrige muligheder for at støtte Fugleværnsfonden:
GavebreveMindegaverTestamente 

Hvis du giver bidrag til Fugleværnsfonden, vil du hvert år få tilsendt Fugleværnsfondens årsskrift i december måned.

Hvad går din støtte til?
Ved hjælp af blandt andet din støtte kan vi opkøbe land og pleje naturen, hvilket er en effektiv og varig måde at sikre fristeder til fuglene. Fugleværnsfondens reservater er af stor betydning, ikke kun for fugle, men også for mange andre dyr og planter. Naturreservater rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Det er opretholdelsen af netop dette, din støtte bidrager til.

Mere end 50 års arbejde med naturen har givet mange erfaringer inden for genopretning og pleje - og mange gode resultater. I næsten alle vores reservater er antallet af ynglefugle steget støt gennem årene. Fugleværnsfonden ønsker, at denne udvikling skal fortsætte, og med din hjælp er det muligt. En investering i Fugleværnsfonden er en investering, der yngler.

Tak for din hjælp! 

Fugleværnsfonden er godkendt af indsamlingsnævnet - se oplysninger til indsamlingsnævnet her.