Fugleværnsfonden ejer og driver i dag 23 naturreservater på lidt over 1000 hektar. Dette er kun muligt takket være en økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Hvis du ønsker, at det også i fremtiden skal være muligt at glædes ved fugle og natur, kan du støtte Fugleværnsfonden med en donation.

Støt online her

Mobile Pay Støt med et valgfrit beløb via Mobile Pay til 90682.

Bankoverførsel Fugleværnsfonden har skiftet bank til Merkur Andelskasse. 
Du kan overføre bidrag til bankkonto: Reg.nr. 8401, Kontonr. 104 5329. 

Giroindbetaling Indbetal beløb (via banken) til girokonto. Du skal benytte girokort type +73 og overføre beløbet til girokonto: 8011 9089.

NB! Slut med giro som vi kender det
Fra 2018 har det ikke været muligt at betale girokort i landets postbutikker. Se evt. mere information om giroindbetaling her.

Øvrige støttemuligheder
Herunder kan du læse om de øvrige muligheder for at støtte Fugleværnsfonden med: 
GavebreveMindegaverTestamente 

Alle bidragydere, som har støttet med over 300 kr. det seneste år, får tilsendt Fugleværnsfondens årsskrift i december måned.

Læs mere om Fugleværnsfondens håndtering af personlige data her.

Hvad går din støtte til?
Ved hjælp af blandt andet din støtte kan vi opkøbe land og pleje naturen, hvilket er en effektiv og varig måde at sikre fristeder til fuglene. Fugleværnsfondens reservater er af stor betydning, ikke kun for fugle, men også for mange andre dyr og planter. Naturreservater rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Det er opretholdelsen af netop dette, din støtte bidrager til.

Mere end 50 års arbejde med naturen har givet mange erfaringer inden for genopretning og pleje - og mange gode resultater. I næsten alle vores reservater er antallet af ynglefugle steget støt gennem årene. Fugleværnsfonden ønsker, at denne udvikling skal fortsætte, og med din hjælp er det muligt. En investering i Fugleværnsfonden er en investering, der yngler.

Tak! 

Fugleværnsfonden er godkendt af indsamlingsnævnet - se oplysninger til indsamlingsnævnet her.