10 tips til vinterens fuglefodring

Vores naturvejleder Allan Gudio Nielsen har sammen med Dansk Ornitologisk Forening lavet en videoerrække, der giver tips til fuglefodring. Det handler blandt andet om, hvordan man lokker forskellige arter til, hvordan man holder rotter væk og hvordan man tager højde for de bærædende fugle. Kig med her: