Fugletur ved Stubbe Sø
søndag 12. maj 2019 kl. 10:00 - ca. 13:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her