Fugletur til Stubbe Sø
søndag 26. maj 2024 kl. 08:00 - ca. 11:00

Vi går en tur på naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil vise rundt og fortælle om arbejdet med naturplejen. Vi fortsætter ned over engen til søen. Undervejs vil vi lytte til de mange sangfugle, der nu er ankommet. Der er gode chancer for nogle af de lidt sjældnere fugle som hedelærke, broget fluesnapper, rødrygget tornskade og med held måske en havørn.
Tilbage til P-pladsen ad naturstien. Medbring gerne kaffe/te og madpakke, så kan vi indtage forfriskningerne ved et af picnicbordene i reservatet.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by

Turleder: Peter Lange (Tlf. 23353795)

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her