Fugletur til Stubbe Sø
onsdag 29. maj 2024 kl. 18:00 - ca. 21:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens naturreservat. På engen ser vi på de flotte majgøgeurter, der blomstrer netop nu.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by. Turleder: Na

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her