Åbent hus på Tangen, Nivå Bugt Strandenge
Søndag den 8. september 2013

Bo fra den frivillige arbejdsgruppe ved Nivå Bugt skriver:

Åbent Hus med flot vejr og masser af glade mennesker – men ikke helt så mange fugle. Heldigvis havde vi glæde af en vandrikse, der i dagens anledning ikke var særligt sky, men gik og fouragerede i forkanten af sivene og helt ude på stranden i lange perioder af dagen, dog med en lille middagspause. Så de fleste af dagens ca. 50 fremmødte fik set denne fugl. DOF Nordsjællands bestyrelse aflagde tangen et besøg startende kl. 9, hvor de så området og nød vandriksen, inden de lidt før kl. 10 gik en længere tur. Af vadefugle var der 9 almindelige ryler, hvoraf 3-6 var synlige hele tiden, én dobbeltbekkasin, der fløj forbi over rørskoven, foruden et større antal viber på tangen. Ænderne er jo ikke så farvestrålende på denne årstid, men vi så da et antal pibeænder, nogle få krik- og hvinænder, samt gråænder og ederfugle. Ellers var der svartbag, sølv- og hættemåger og skarver, men ingen terner, skalleslugere mv. Det var småt med småfugle; en flok grønirisk, en flok skovspurve og nogle hvide vipstjerter – men endnu ringere med rovfugle. Af trækkende rovfugle sås én tårnfalk og én spurvehøg, mens 3 lokale musvåger tit var fremme over land. Det var fint solskin med lidt tynde skyer ind i mellem, og det blæste ret kraftigt fra SØ, men alligevel var det pænt varmt, så alle nød dagen og hyggede sig i det gode vejr.