Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt fællestræf for medlemmerne af de frivillige arbejdsgrupper. Fællestræffet går på skift mellem Fugleværnsfondens naturreservater, og giver rig mulighed for at udveksle erfaringer om naturpleje, vedligeholdelsesarbejde, fugleobservationer mv. 

I august 2018 blev Fugleværnsfondens fællestræf afholdt i Bøjden Nor med 70 deltagere fra de frivillige arbejdsgrupper landet over.

Dagen var planlagt af den frivillige arbejsgruppe ved Bøjden Nor, der i den anledning havde sat pavilloner op ved Klydeskjulet til at tage imod de mange gæster. Der var først taler af Fugleværnsfondens direktør Kristian Dammand Nielsen og bestyrelsesmedlem Leo Bjørnskov samt frokost, hvorefter dagens program blev rullet ud med oplæg ved Fugleværnsfondens naturforvalter Søren Ring om naturforvaltningen af området samt oplæg ved Henrik Mørup, som har været projektholder på etableringen af flere af fondens yngleøer til fugle. Derudover blev der tid til en god travetur til Fugleværnsfondens nyindrettede fugleudstilling i Bøjden færgehavnsbygning. Der blev selvfølgelig også rig lejlighed til hyggeligt samvær og vidensdeling på tværs af grupperne. 

Tak for fotos leveret af: Henrik Fjeldsted, Jørn Dyhrberg Larsen og Hanne Havemose.