Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt fællestræf for medlemmerne af de frivillige arbejdsgrupper. Fællestræffet går på skift mellem fuglereservaterne, gæsterne guides rundt af de lokale frivillige, og der er rig mulighed til at udveksle erfaringer om naturpleje, vedligeholdelsesarbejde mv. 

Alle medlemmer af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper kan deltage i fællestræffet, der i 2009 fandt sted Nyord. Den 13. september kl. 10 stod den frivillige lokale arbejdsgruppe klar til at guide 70 frivillige 'kollegaer' fra hele landet. Arrangementet fandt sted på Skov- og Naturstyrelsens naturcenter Hyldevang, hvor der både er fugletårn med udsigt over engene, shelters, bålhus og udstillingsbygning med borde og bænke.

Billedreportage (fotos: Helle Hjorth, hvor intet andet er angivet). Klik for større version.


Ole Larsen fra Nyord-gruppen byder velkommen og fortæller om naturpleje på øen. 


Trængsel og formiddagskaffe på Hyldevang.

Så er det ud og se på øen. Her Hyldevangs sansehave som er under opbygning.

Anders, Walther og Lise fra Nivå-gruppen.

Biolog i Fugleværnsfonden Søren F. Hansen fortæller om græsningslaug og forvaltning af engene på Nyord.


Ornitiologer på havnen i Nyord.

Forrest Vibeke fra Nyord-gruppen og Fugleværnsfondens sekretær Ingrid Hostrup.

Masser af tid til at snakke og kigge på turen.

Lodskigget med den fine udsigt over Bøgestrømmen mellem Sjælland og Møn, er et "must" når man besøger Nyord.

Ole Larsen, kontaktperson for Nyords frivillige arbejdsgruppe.

Ved Vesternæs med Fugleværnsfondens formand i front. Foto: Michael Køie Poulsen


En lang række af frivillige. Forrest: Leif Jacobsen, fugletæller fra Barup Sø. Foto: Michael Køie Poulsen

Mens gæsterne beså Nyord, havde værterne lagt i kakkelovnen til middagsmaden. Her er det Sten og Mogens i Hyldevangs dejlige bålhus.


Bøfferne er næsten klar. Kokkene er Bjarne og Mogens fra Nyords arbejdsgruppe.

En hyggelig shelterpassiar før middagen.

Og der må spises! 

Direktøren fra Fugleværnsfonden.

Der langes ivrigt til fadene. I midten Britta og Ivan fra Gundsømagle-gruppen.

Efter middag: bestyrelsesformandens tale.

En glad Martin Iversen fortæller om Fugleværnsfondens strategi på naturforvaltningsområdet. 

Der lyttes, og man sender en tanke til "sit eget" fuglereservat derhjemme.

Så er der lige tid til et kik ud over Sydengene fra Hyldevangs platform.

Sydlangeland-gruppens Per Havlit har indtaget hjørnepladsen. 

Er det Indisk Gås eller Dværgfalk, der tiltrækker opmærksomheden?

Søren F. Hansen og Joy Klein diskuterer naturpleje ved Stubbe Sø.

Kaffebaren er åben.

Ingrid og Ellen fra sekretariatet.

Lokale William Houman afsluttede en dejlig dag med levende anekdoter fra Nyord.