Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt fællestræf for medlemmerne af de frivillige arbejdsgrupper. Fællestræffet går på skift mellem fuglereservaterne, gæsterne guides rundt af de lokale frivillige, og der er rig mulighed til at udveksle erfaringer om naturpleje, vedligeholdelsesarbejde mv. 

Alle medlemmer af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper kan deltage i fællestræffet, der i år fandt sted ved Gundsømagle Sø.

Søndag den 17. juni kl. 10 stod arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø klar til at guide 50 "kolleger" fra hele landet rundt.
Området har i de seneste år bl.a. fået en trampesti mellem de to tårne, ny skiltning og 260 meter enestående gangbro i  rørskoven.

Du kan læse mere om Gundsømagle Sø her. 

Her er billeder fra en dejlig dag:


Tidlig samling ved Gundsømagle Sø. Foto: Arne Laursen.


De fremmødte arbejdsgrupper og Fugleværnsfondens sekretariat bydes velkommen til området. Foto: Arne Laursen.
 

Elise FrydensbergDet skorter aldrig på ros til arbejdsgrupperne fra
Fugleværnsfondens direktør
Elise Frydensberg.
Foto: Helle Hjorth.Turen gennem fuglereservatet byder på forskellige naturtyper. Området her er ved at udvikle sig til naturskov. Foto: Helle Hjorth.


Der lyttes intenst.. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Fugleværnsfondens stier ved Gundsømagle Sø byder på stor afveksling i naturtyperne. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Her er gæsterne nået til overdrevet med udsigt til eng og sø. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Fra de to observationstårne kan man kikke direkte ned i rørskoven, og nyde skægmejser og rørhøge. Foto: Helle Hjorth.


Der spejdes op i luften - er der havørn over søen? Til højre det svenske trådhæs, som arbejdsgruppen tørrer hø på. Foto: Helle Hjorth.


Ad lange gangbroer kan man bevæge sig langt ud i rørskoven.
Foto: Allan Gudio Nielsen.


Trådhæsset er også godt at gemme sig bag - når man i behørig afstand vil betragte snogene, der soler sig oven på snogehøjen. Foto: Kirsten Pedersen.


"Snogehøj, bedes ikke fjernet" står der ovenpå bunken der består af grene, hestepærer og hø. Foto: Helle Hjorth.


Her ligger Fugleværnsfondens snog og suger varme til sig! Foto: Erik Agertoft.


Udsigt fra Veddelev Havn til de ynglende havørne på halvøen Bognæs i Roskilde Fjord. Foto: Helle Hjorth.


Man venter spændt på frokosten. Foto: Kirsten Pedersen.


Frokosten er en god anledning til at udveksle erfaringer med andre arbejdsgrupper. I forgrunden spejder Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen ud ad vinduet mod havørnereden på Bognæs. Foto: Arne Laursen.


Og der langes til fadene! Foto: Arne Laursen.


Udstyret med nye "uniformer" stiller de frivillige op til fællesfotografering inden hjemturen. Foto: Kirsten Pedersen.


Og så flot blev billedet! Foto: Allan Gudio Nielsen.  Klik for et stort billede!