Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Arbejdsdag Vaserne
søndag 27. september kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Nyord Enge
torsdag 1. oktober kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Udlægning af slæt i mosen
fredag 2. oktober kl. 12:30

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Bøjden Nor
lørdag 3. oktober kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Væk med opvækst af fyr på Stormengene
søndag 4. oktober kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Nivå Bugt Strandenge
mandag 5. oktober kl. 19:00 - 21:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Nyord Enge
fredag 23. oktober kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Ravnstrup Sø
søndag 25. oktober kl. 09:00 - 13:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag ved Bøjden Nor
lørdag 7. november kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Bøjden Nor
torsdag 12. november kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag i Vaserne
søndag 15. november kl. 10:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Nyord Enge
mandag 16. november kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag Ravnstrup Sø
søndag 22. november kl. 11:00 - 15:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Sydlangeland
torsdag 26. november kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Juleplanlægningsmøde Ravnstrup
tirsdag 8. december kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Vaserne
tirsdag 8. december kl. 19:00 - 21:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Nyord Enge
onsdag 20. januar kl. 19:00

>> læs mere her