Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Planlægningsmøde Sydlangeland
onsdag 19. juni kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Høslet ved Ravnstrup Sø
mandag 24. juni kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Stakning ved Ravnstrup Sø
søndag 30. juni kl. 10:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag ved Vaserne
søndag 11. august kl. 10:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsgruppemøde ved Ravnstrup Sø
onsdag 14. august kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 17. august kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Høslet ved Gundsømagle Sø
lørdag 24. august kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 14. september kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 19. oktober kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 16. november kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Sydlangeland
torsdag 28. november kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsgruppemøde ved Ravnstrup Sø
tirsdag 3. december kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 14. december kl. 00:00

>> læs mere her