Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Arbejdsdag på Agerø
torsdag 24. oktober kl. 10:30

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag ved Bøjden Nor
lørdag 26. oktober kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag ved Bøjden Nor
mandag 28. oktober kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag i Vaserne
søndag 10. november kl. 10:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 16. november kl. 09:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Bøjden Nor
onsdag 27. november kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Sydlangeland
torsdag 28. november kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsgruppemøde ved Ravnstrup Sø
tirsdag 3. december kl. 18:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde i Vaserne
mandag 9. december kl. 18:00 - ca. 21:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Svartingedal - foreløbig dato
onsdag 19. februar kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Rydning af pileurt i Svartingedal
onsdag 22. april kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Agerø
onsdag 27. maj kl. 10:30 - 15:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Agerø
onsdag 16. september kl. 10:30 - 15:00

>> læs mere her