MartinIversenMartin Iversen, formand*: Født 1951. Formand for Fugleværnsfonden siden 2001. Tidligere viceskoleleder på Bredebro skole i Vestsønderjylland. Tidligere engageret i bl.a. Atlas, Fuglenes Danmark, Caretaker, Vadehav, Tøndermarsken. De senere år først og fremmest Fugleværnsfondens projekter: Fugle for Folket, fondsdannelse, større genopretningsprojekter. 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Steen Riisgaard, næstformand*: Født 1951. Dansk mikrobiolog og erhvervsmand uddannet cand.scient. fra Københavns Universitet i 1976. Steen er tidligere adm. direktør for Novozymes A/S indtil 2013 og sidder nu som bestyrelsesformand i Lactobio, ALK-Abelló A/S, Xellia Pharmaceutical A/S og WWF Denmark. Han er også næstformand i Villum Fonden og bestyrelsesmedlem hos Novo A/S, i Novo Nordisk Fonden, Aarhus Universitet, Corbion og VKR Holding. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

PeterLambertPeter Lambert*: Født 1961. Advokat med møderet for Højesteret. Peter er blandt andet bestyrelsesmedlem i en række selskaber og medlem af bestyrelsen i Fairtrade Danmark og Kofoeds Skole. Han er desuden medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen og Det Danske Kulturinstitut.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


KlausBFriisKlaus B. Fries*Født 1978.  Cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet. Centerleder for Natur og Miljø ved Varde Kommune. Har i de forløbne år beskæftiget sig med en række opgaver indenfor myndighedsbehandling og naturforvaltning. Har været observatør og ringmærker ved Blåvand, og i en årrække siddet i Feltornitologisk Udvalg samt DOFbasens Kvalitetssikrings-udvalg (DKU). E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Martin Kviesgaard: Født 1966. Direktør i Grønlandsbanken. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 2003. Medlem af DOF siden 1983. Tidligere medlem af Fugleregistreringsgruppen og initiativtager til Timmiaq, Grønlandsgruppen under DOF. Har stor interesse i både feltornitologi og det fuglepolitiske arbejde i DOF og særligt i Grønland. 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PeterFriisMllerPeter Friis Møller: Født 1957. Forstkandidat. Ansat hos GEUS samt selvstændig konsulent. Arbejdsområder: bl.a. naturskovsdynamik, skovøkologi, beskyttelse af naturværdier i skov og naturgenopretning. Skribent- og forfattervirksomhed. Formand i Aage V. Jensens Naturfonds Naturråd for Lille Vildmose. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 1996. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TorbenBgeskovTorben Bøgeskov: Født 1955. Tidligere lærer og naturvejleder i Aarhus Kommune fra 1981-1992 og naturcenterleder i Naturstyrelsen fra 1992-2020. Har blandt andet været leder af naturcentrene Sølyst (Brabrand Sø), Koutrupgård (Gudenåens Kilder) og Harrild Hede. Formand for DOF-Århus i 1982-1986, medlem af HB fra 1988-2000 og DOFs repræsentantskab i flere perioder fra 1975-2000. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 1998. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Egon3Egon ØstergaardFødt 1957. Lærer i Holstebro. Formand for DOF siden 2011. Medlem af HB siden 1998. Formand for DOF Vestjylland 1989-1999, medforfatter på DOF's strategier 2005, 2009 og 2012, aktiv på fuglefronten siden medio 1970’erne. Bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet 2007-2011 samt medlem af diverse råd og udvalg under Miljøministeriet især med fokus på naturgenopretning og -forbedring. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Nils-Erik NorskerFødt 1943. Jurist med selvstændig advokatvirksomhed. Medlem af HB og udpeget som HB´s medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 2005. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


 

JonnaOJonna Odgaard: Født 1947. Journalist. Diplomeksamen i natur-, miljø- og videnskabsjournalistik. Freelance miljøjournalist gennem 15 år, herunder fast leverandør til en række grønne organisationer, blandt dem DOF. Fra 2012 forfatter. Medlem af bestyrelsen i DN Ringkøbing-Skjern siden 2008. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2008.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Foto: Jørn Deleuran

Iben Hove Srensen
Iben Hove Sørensen: Født 1976. Cand. Scient. i Biologi fra Aarhus Universitet. Biolog ved Danmarks Jægerforbund. Arbejder primært med forvaltning af trækfugle, forskningsprojekter og internationalt samarbejde. Næstformand i DOF's Videnskabelige Udvalg. Medlem af den tekniske komité under Vandfugleaftalen (AEWA). DOF's repræsentant i Rungstedlundfondens bestyrelse. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2022.
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Louise HolckLouise Holck: Født 1964. Cand. Jur., MPA, offentlig ledelse. Direktør i Institut For Menneskerettigheder. Tidligere ansat som direktør i Forbrugerstyrelsen, kommunikationschef i DR og afdelingschef i Dansk Flygtningehjælp. Næstforperson i DIGNITY, Institut Mod Tortur. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2022.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 *) medlem af fondens forretningsudvalg