MartinIversenMartin Iversen, formand*: Født 1951. Formand for Fugleværnsfonden siden 2001. Tidligere viceskoleleder på Bredebro skole i Vestsønderjylland. Tidligere engageret i bl.a. Atlas, Fuglenes Danmark, Caretaker, Vadehav, Tøndermarsken. De senere år først og fremmest Fugleværnsfondens projekter: Fugle for Folket, fondsdannelse, større genopretningsprojekter. 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Ole2Ole Have Jørgensen, næstformand*: Født 1946. Cand. scient. i Biologi, HD(O), Phd. Kvalitetsassessor. Direktør i konsulentvirksomheden Turning Point. Tidl. ansat i Miljøstyrelsen, amter og kommuner. Kommunaldirektør i Horsens 1989-2007 og medlem af Visionstænketank Horsens 2007. Medinitiativtager til lok.afd. i Vejle Amt. Tidligere medlem af HB. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2008. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Henrik Nepper-Christensen*: Født 1948. Cand.polit. Tidligere departementchef. Ansat i en række ministerier, senest fra 1997 til 2014 som departementschef i Kirkeministeriet. Har et ganske betydeligt netværk. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2008. 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Steen Riisgaard*: Født 1951. Dansk mikrobiolog og erhvervsmand uddannet cand.scient. fra Københavns Universitet i 1976. Steen er tidligere adm. direktør for Novozymes A/S indtil 2013, og sidder nu som bestyrelses-formand i COWI Holding A/S, ALK-Abelló A/S, Xellia Pharmaceutical A/S og WWF Denmark. Han er derudover næstformand i Villum Fonden, og medlem af bestyrelsen hos Novo A/S, i Novo Nordisk Fonden, Aarhus Universitet, Corbion og VKR Holding. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Martin Kviesgaard: Født 1966. Direktør i Grønlandsbanken. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 2003. Medlem af DOF siden 1983. Tidligere medlem af Fugleregistreringsgruppen og initiativtager til Timmiaq, Grønlandsgruppen under DOF. Har stor interesse i både feltornitologi og det fuglepolitiske arbejde i DOF og særligt i Grønland. 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PeterFriisMllerPeter Friis Møller: Født 1957. Forstkandidat. Ansat hos GEUS samt selvstændig konsulent. Arbejdsområder: bl.a. naturskovsdynamik, skovøkologi, beskyttelse af naturværdier i skov og naturgenopretning. Skribent- og forfattervirksomhed. Tidligere medlem af Københavns-afdelingens fredningsudvalg. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 1996. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TorbenBgeskovTorben Bøgeskov: Født 1955. Tidligere lærer og naturvejleder i Aarhus Kommune fra 1981-1992 og naturcenterleder i Naturstyrelsen fra 1992-2020. Har blandt andet været leder af naturcentrene Sølyst (Brabrand Sø), Koutrupgård (Gudenåens Kilder) og Harrild Hede. Formand for DOF-Århus i 1982-1986, medlem af HB fra 1988-2000 og DOFs repræsentantskab i flere perioder fra 1975-2000. Medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 1998. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Egon3Egon ØstergaardFødt 1957. Lærer i Holstebro. Formand for DOF siden 2011. Medlem af HB siden 1998. Formand for DOF Vestjylland 1989-1999, medforfatter på DOF's strategier 2005, 2009 og 2012, aktiv på fuglefronten siden medio 1970’erne. Bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet 2007-2011 samt medlem af diverse råd og udvalg under Miljøministeriet især med fokus på naturgenopretning og -forbedring. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Nils-Erik NorskerFødt 1943. Jurist med selvstændig advokatvirksomhed. Medlem af HB og udpeget som HB´s medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 2005. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
JonnaOJonna Odgaard: Født 1947. Journalist. Diplomeksamen i natur-, miljø- og videnskabsjournalistik. Freelance miljøjournalist gennem 15 år, herunder fast leverandør til en række grønne organisationer, blandt dem DOF. Fra 2012 forfatter. Medlem af bestyrelsen i DN Ringkøbing-Skjern siden 2008. Valgt til Fugleværnsfondens bestyrelse i 2008. Foto: Jørn Deleuran.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Foto: Jørn Deleuran

PeterLambertPeter Lambert: Født 1961. Advokat med møderet for Højesteret. Peter er blandt andet bestyrelsesmedlem i en række selskaber og medlem af bestyrelsen i Fairtrade Danmark og Kofoeds Skole. Han er desuden medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen og Det Danske Kulturinstitut. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


KlausBFriisKlaus B. Fries: Født 1978.  Cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet. Centerleder for Natur og Miljø ved Varde Kommune. Har i de forløbne år beskæftiget sig med en række opgaver indenfor myndighedsbehandling og naturforvaltning. Har været observatør og ringmærker ved Blåvand, og i en årrække siddet i Feltornitologisk Udvalg samt DOFbasens Kvalitetssikrings-udvalg (DKU). E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


*) medlem af fondens forretningsudvalg