Her finder du en liste over foldere, plejeplaner og rapporter mm. 

turfolder forside  Turfolder 2018
  Fugleværnsfonden arrangerer hvert år over over 100 fugle- og naturture til     
  fondens reservater.  I den forbindelse udkommer en turfolder først på året,
  som kan downloades her, hentes i Naturbutikken eller i et af fondens reservater
  nær dig. 

 
Fugleværnsfondens årsskrift
Udkommer og udsendes hvert år i december måned til Fugleværnsfondens støtter og samarbejdspartnere.

  Fugleværnsfondens årsskrift - 2017
  Læs om årets gang i fuglereservaterne

 

 

 

 

Tidligere udgaver: 
2016, 2015, 20142013, 20122011, 2010, 2009,2008, 2007, 2006200520042003

Fugleværnsfondens jubilæumsbog
I forbindelse med fondens 50 års jubilæum i 2016 udkom en stor fotobog om fuglene og naturen i fondens naturreservater. Den er skrevet af en af landets bedste naturjournalister, Jan Skriver, med bidrag af Søren Ryge Petersen og illustreret fotos af dygtige naturfotografer. Den kan købes via Naturbutikken her.

  


 

 

 

Svalespillet
Et fascinerende "trækfuglespil" for børn og voksne - læs mere og download det her

Fuglekoret
Få tips til, hvordan du lærer de allermest almindelige fuglestemmer at kende i pjecen Oplev fuglekoret. Den tager udgangspunkt i Fugleværnsfondens naturområde i Vaserne, men kan i princippet bruges, hvor som helst.

Reservatfoldere
Til mange af fondens reservater er der udarbejdet foldere, som beskriver nogle af de fugle- og naturoplevelser, der kan forventes i de givne områder og på den givne årstid:

Nivå Bugt Strandenge: forår, sommer, efterår, vinter

Vaserne: forårsommerefterårvinter.

Gundsømagle Sø: forår, sommerefterår, vinter 

Ravnstrup Sø

Nyord Enge: forårsommerefterårvinter

Barup Sø 

Saksfjed-Hyllekrog

Gulstav Mose

Tryggelev Nor

Bøjden Nor

Søgård Mose

Bremsbøl Sø

Stormengene

Sølsted Mose

Stubbe Sø

Agerø

Plejeplaner

Plejeplan Vaserne

Plejeplan Gundsømagle Sø

Plejeplan Barup Sø

Plejeplan Tryggelev Nor

Plejeplan Bøjden Nor

Plejeplan Stormengene

Plejeplan Stubbe Sø

Plejeplan Agerø

Plejeplan Hyllekrog-Saksfjed

Rapporter
Ynglefuglerapport Nyord Enge 2018 - Avifauna Consult

Tidsskrifter
I anledning af Fugleværnsfondens jubilæum i 2016 udgav Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige tidsskrift DOFT en særudgave om fonden. Læs her: DOFT om Fugleværnsfonden

Generel information ift. anbefalinger for god fondsledelse:
Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse - November 2018
Generel information om bestyrelsen september 2018 (supplerende dokument til ovenstående skema)