Her finder du en liste over foldere, plejeplaner og rapporter mm. 

Turfolder 2024
Fugleværnsfonden arrangerer hvert år en lang række fugle- og naturture til fondens naturreservater. I den forbindelse udkommer en turfolder først på året, som kan downloades her, hentes i Naturbutikken eller i et af fondens naturreservater.  

Læs om årets ture her.

Turfolder forside

Fugleværnsfondens årsskrift
Udkommer og udsendes hvert år i december måned til Fugleværnsfondens støtter og samarbejdspartnere.

Læs om årets gang i naturreservaterne 2023

FVFrskrift2021 FINAL web 1

Tidligere udgaver: 
2022202120202019, 2018, 20172016, 2015, 20142013, 20122011, 2010, 2009,2008, 2007, 2006200520042003

Fugleværnsfondens jubilæumsbog
I forbindelse med fondens 50 års jubilæum i 2016 udkom en stor fotobog om fuglene og naturen i fondens naturreservater. Den er skrevet af en af landets bedste naturjournalister, Jan Skriver, med bidrag af Søren Ryge Petersen og illustreret fotos af dygtige naturfotografer. 

  


 

 

 

 

 

 

 

Svalespillet
Et fascinerende "trækfuglespil" for børn og voksne - læs mere og download det her

Fuglekoret
Få tips til, hvordan du lærer de allermest almindelige fuglestemmer at kende i pjecen Oplev fuglekoret. Den tager udgangspunkt i Fugleværnsfondens naturområde i Vaserne, men kan i princippet bruges, hvor som helst.

Reservatfoldere
Til mange af fondens reservater er der udarbejdet foldere, som beskriver nogle af de fugle- og naturoplevelser, der kan forventes i de givne områder og på den givne årstid:

Nivå Bugt Strandenge: forår, sommer, efterår, vinter

Vaserne: forårsommerefterårvinter.

Gundsømagle Sø: forår, sommerefterår, vinter 

Ravnstrup Sø

Nyord Enge: forårsommerefterårvinter

Barup Sø 

Saksfjed-Hyllekrog

Gulstav Mose

Tryggelev Nor

Bøjden Nor

Søgård Mose

Bremsbøl Sø

Stormengene

Sølsted Mose

Stubbe Sø

Agerø

Svartingedal

Plejeplaner

Plejeplan Gulstav Mose, Sydlangeland

Plejeplan Ravnstrup Sø

Plejeplan Nivå Bugt Strandenge

Plejeplan Nyord Enge

Rapporter

Ynglefuglerapport Nyord Enge 2020 - Avifauna Consult

Tidsskrifter

I anledning af Fugleværnsfondens jubilæum i 2016 udgav Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige tidsskrift DOFT en særudgave om fonden. Læs her: DOFT om Fugleværnsfonden