Fugle- og naturbeskyttelse er vigtigere end nogensinde, hvis vi vil sikre de vilde fugle og den uberørte natur – nu og for fremtiden. 

Fugleværnsfonden opkøber, forvalter og beskytter naturområder. Hermed sikres fristeder til fuglene og mennesker. Fondens 22 naturreservater rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Dermed er reservaterne ikke kun af stor betydning for fugle, men for al flora og fauna i det hele taget.

Dette arbejde hjælper Fugleværnsfondens profiler os med. Vi er taknemmelige for de gode kræfter vi har samlet om vores sag, og for deres hjælp med at nå længere ud, skabe synlighed og opfordre alle til at forholde sig til naturens fremtid. 


2019: Sissel-Jo Gazansissel jo gazan Les Kaner600x400

’EN FJER ER EN UR-OPLEVELSE FOR OS MENNESKER’
- Vi har alle et forhold til fjer, og det fra tidligt i livet. Erindringen om at finde en fjer på stranden, dette mageløse stykke design, følelsen af at blive kildet på armen af en fjer eller se en påfugl med udslået halefjer. En fjer er næsten sådan en ur-oplevelse for os mennesker..


2018: Flemming Quist Møllerfqm600

’JEG ER JO VILD MED NATUR - MEN FØRST OG FREMMEST FUGLE’
- Netop fordi der kun er bittesmå gnallinger af uberørt natur tilbage i Danmark, skal vi passe enormt godt på det lille vi har. Og der for er Fugleværnsfondens arbejde med til at få fredet flere områder og lave naturpleje meget vigtigt.


2017: Martin Brygmann

’FUGLELIVET SKAL BESKYTTES, OG NATUREN SKAL PRIORITERES HØJT’
- Jeg kigger altid på fugle. Når jeg kører bil, går tur med familien, i byen, i skoven. Og når først man er begyndt på det, så finder man ud af hvor fantastisk fuglelivet og naturen er. Det er en skøn måde at opleve på, og man finder hurtigt ud af, at jo mere man ved om det, jo mindre ved man i virkeligheden.


2016: Johan Olsen

'VI HAR BRUG FOR DEN VILDE NATUR’
- Der er så stor fokus på vækst, og det kan kun blive på bekostning af natur. Det æder af naturen. Hvis du ødelægger en rigtig god biotop for fuglearter fx, så er det lige meget, om det er en bæredygtig virksomhed, der bygges i stedet. Biotopen er væk og ødelagt. Men når Fugleværnsfonden opkøber, så er bio-topen og økosystemet omkring den sikret.