Fugleværnsfondens profiler har alle sagt ja til at støtte op omkring vores arbejde kvit og frit. Inden for et bestemt år, er den pågældende profil på den måde med til at skabe synlighed og indsigt i vores arbejde gennem diverse tiltag.  

Vi er taknemmelige for den række af stærke kræfter, vi har samlet om vores sag, og for deres hjælp med at nå længere ud og opfordre alle til at forholde sig til naturens fremtid. 

 

Peter Lund Madsen2023: Vicky Knudsen

VIGTIGT AT GIVE PLADS TIL NATUREN

Vicky Knudsen har sagt ja til at være profil for Fugleværnsfonden, fordi hun gerne vil gøre en indsats for at give naturen mere plads.

Husskaden, bananfluen og alle andre arter er en del af et økosystem, hvor arterne afhænger af hinanden.

”Hvis en fugleart forsvinder, forsvinder andre arter også”, uddyber Vicky Knudsen.

”Vi skal både passe på sjældne og almindelige fugle. For lige nu, som det går med naturen, er det både individer og arter, der forsvinder. Vi har allerede mistet en del ynglefugle herhjemme, som simpelthen er uddøde på regionalt plan, fordi vi er dårlige til at passe på fuglenes levesteder”.


Peter Lund Madsen2022: Peter Lund Madsen

EN FORNUFTIG IDÉ
- Jeg synes, det er en fornuftig idé, at Fugleværnsfonden opkøber naturområder og gør dem til steder, hvor naturen, herunder fuglene, kan trives og have det godt, og så kan vi andre ovenikøbet få lov til at gå ud i områderne og kigge på naturen.

 


2021: Sebastian Klein

FUGLE (OG NATUR) OVER ALT
- Den bedste måde at beskytte naturen på er ved at opkøbe den uden alle mulige økono-miske og politiske interesser. Det er det, Fugleværnsfonden kan. De opkøber områder og sikrer dem for fremtiden. Der skal ikke dyrkes noget, ikke udvindes noget. Det eneste der skal ske på Fugleværnsfondens arealer er, at der skal være god natur. 


2019: Sissel-Jo Gazansissel jo gazan Les Kaner600x400

’EN FJER ER EN UR-OPLEVELSE FOR OS MENNESKER’
- Vi har alle et forhold til fjer, og det fra tidligt i livet. Erindringen om at finde en fjer på stranden, dette mageløse stykke design, følelsen af at blive kildet på armen af en fjer eller se en påfugl med udslået halefjer. En fjer er næsten sådan en ur-oplevelse for os mennesker.


2018: Flemming Quist Møllerfqm600

’JEG ER JO VILD MED NATUR - MEN FØRST OG FREMMEST FUGLE’
- Netop fordi der kun er bittesmå gnallinger af uberørt natur tilbage i Danmark, skal vi passe enormt godt på det lille vi har. Og der for er Fugleværnsfondens arbejde med til at få fredet flere områder og lave naturpleje meget vigtigt.


2017: Martin Brygmann

’FUGLELIVET SKAL BESKYTTES, OG NATUREN SKAL PRIORITERES HØJT’
- Jeg kigger altid på fugle. Når jeg kører bil, går tur med familien, i byen, i skoven. Og når først man er begyndt på det, så finder man ud af hvor fantastisk fuglelivet og naturen er. Det er en skøn måde at opleve på, og man finder hurtigt ud af, at jo mere man ved om det, jo mindre ved man i virkeligheden.


2016: Johan Olsen

'VI HAR BRUG FOR DEN VILDE NATUR’
- Der er så stor fokus på vækst, og det kan kun blive på bekostning af natur. Det æder af naturen. Hvis du ødelægger en rigtig god biotop for fuglearter fx, så er det lige meget, om det er en bæredygtig virksomhed, der bygges i stedet. Biotopen er væk og ødelagt. Men når Fugleværnsfonden opkøber, så er bio-topen og økosystemet omkring den sikret.