Fugleværnsfonden arbejder med naturforvaltning og naturovervågning på flere planer. Dels gennem den daglige drift og vedligehold i naturreservaterne, og dels gennem samarbejder og projekter, som genopretter og forbedrer Fugleværnsfondens naturområder.   

Udover målrettet naturforvaltning, lægges der også stor vægt på naturformidling. Vi har fokus på at skabe gode adgangsforhold og publikumsfaciliteter, altid på en måde der ikke skader de naturværdier, vi formidler. En del af formidlingen består også af guidede ture, der er gratis og åbne for alle, og der er indgået aftaler med lokale skoler om besøg af skoleklasser.

Alt dette er kun muligt ved hjælp af støtte fra fonde, eksterne samarbejdspartnere, som Direktoratet for FødevareErhverv, EU, kommuner og andre interessenter samt fra enkeltdonationer og større testamentariske bidrag. 

Nuværende og netop afsluttede projekter:

Det innovative observationsskjul, DIO
I september 2018 blev et helt nyt skjul i Danmark indviet. ”Det Innovative Observationsskjul” flyder i vandkanten med ruder, der sikrer, at fuglene ikke kan se de fuglekiggere og fotografer, der sidder i skjulet. På den måde kan man komme helt tæt på fuglene, uden at de kan registrere det. Skjulet er opført i Fugleværnsfondens naturreservat Tryggelev Nor, og er frit tilgængeligt året rundt. 
Projektet er støttet af Realdania og Aage V. Jensen Naturfond. Se nyhed om Det innovative observationsskjul, IOS.

Fugleværnsfondens overvågningsprogram og projekt 'overvågningskorps'
Fugleværnsfonden har fået videreudviklet og systematiseret et program for overvågningen af fugle og natur i reservaterne. Formålet er at indhente en masse viden om udviklingen af arter og økosystemer i reservaterne. Denne viden bruges til at optimere forvaltningen i reservaterne til fordel for natur og fugle. 15. Juni Fonden har ydet tilskud til programmets hvervning og uddannelse af de frivillige, som ønsker at hjælpe til med overvågningen. De deltager i et 'frivilligt fugleovervågningskorps'. Se Fugleværnsfondens overvågningsprogram.

Projekt Færgehavn Bøjden Nor
Ved Fugleværnsfondens naturreservat i Bøjden Nor er et stort formidlingsprojekt netop afsluttet i august 2019. I Færgehavnen, hvor færgen fra Als lægger til, er etableret en udstilling om fuglene omkring færgehavnen, dvs. fuglene i Bøjden Nor. I tilknytning til udstillingen håber er opstillet et fugletårn og en legeplads, til fri afbenyttelse, også for færgehavnens mange rejsende. Projektet er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. 

LIFE70 i Gulstav Mose 2012 - 2018
Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland har indgået som en del af EU LIFE-projektet ”Rare Nature”, med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. Her er 18 våde lysåbne naturområder (blandt andet rigkær og højmose) blevet sikret og forbedret på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose har deltaget i projektet med både rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet er støttet af EU LIFE+ samt projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf den største er Villum Fonden. Projektet er afsluttet ultimo 2018.
Se mere om det overordnede LIFE70 projekt og om Fugleværnsfondens del her: LIFE70 - Gulstav 2012-2018.

LIFE projekt Sølsted Mose 2011 - 2016 - afsluttet 

LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 - afsluttet

Fugleværnsfonden modtager desuden løbende støtte fra landdistriktsprogrammet til fuglereservaterne i form af tilskud til græsningsfaciliteter, rydninger og hydrologiprojekter: