onsdag 7. marts 2018
Direkte fra havørnereden igen i år
Fra i dag sendes igen direkte fra landets vel nok mest kendte haveørnerede i Fugleværnsfondens naturreservat på Sydlolland.
 
 mandag 29. januar 2018
Turfolder 2018 er klar
Så er Fugleværnsfonden klar med 115 nye ture i 2018. Vores turfolder er ankommet og indeholder blandt andet ture til fondens nyeste reservat – Svartingedalen. Velkommen derude!
 
 fredag 19. januar 2018
Fugleværnsfondens profil 2018
Flemming Quist Møller har sagt ja til at være dette års profil og vi glæder os til samarbejdet. Cykelmyggens far er nemlig også ornitolog – og nu helt officielt blandt Fugleværnsfondens støtter.
 
 fredag 22. december 2017
Fugleværnsfondens højdepunkter for 2017
2017 blev året hvor Fugleværnsfonden fik sit 22. reservat, vadefuglenes ynglesucces toppede på Nyord og meget, meget mere. Læs mere i fondens årsskrift, som er netop er udkommet.
 
 torsdag 2. november 2017
Vilde vibetal for Nyord
Fugleværnsfonden har stor succes på reservatet Nyord Enge ved Møn, hvor bestanden af viber og rødben er firdoblet på blot tre år. Vandstand, afgræsning og især regulering af ræv er nøgleord.
 
 onsdag 25. oktober 2017
Fugleværnsfondens naturreservat nr. 22
Fuglene får endnu et fristed den 1. november, når fonden overtager et 27 hektar stort naturområde i Svartingedalen på Bornholm. Købet tilgodeser ønsket om mere skov til fondens arealer.
 
 fredag 1. september 2017
Ny naturforvalter i Fugleværnsfonden
Den 1. september tiltræder Emilie Nicoline Schmidt som naturforvalter i Fugleværnsfonden. Hendes arbejdsområder vil primært vedrøre drift, udvikling og naturpleje af fondens reservater.
 
 torsdag 17. august 2017
Nye og bedre fugleøer i Nørreballe Nor
Netop i disse dage påbegyndes arbejdet med renovering af to fugleøer i Nørreballe Nor på Sydlangeland i ønsket om at sikre og styrke ynglestederne til de jordrugende fugle.