Fugleværnsfondens vedtægter
Strategi 2021-2024 for Fugleværnsfonden

Fugleværnsfondens årsrapporter inkl. regnskab:  

Årsrapport for 2023
Årsrapport for 2022
Årsrapport for 2021
Årsrapport for 2020
Årsrapport for 2019

Årsrapport for 2018

Årsrapport for 2017

Fugleværnsfondens årsberetninger: 
Årsberetning 2021
Årsberetning 2020
Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Redegørelse om god fondsledelse: 
Skema med anbefalinger for god fondsledelse - 2022
Generel information om bestyrelsen - 2022
Mangfoldighedspolitik - 2022
Procedure for evaluering af Fugleværnsfondens bestyrelse og direktion - 2022
Regler om ekstern kommunikation i Fugleværnsfonden - 2022
Retningslinjer for udvælgelse og indstilling af kandidater til Fugleværnsfondens bestyrelse - 2022

Mangfoldighedspolitik - 2021
Procedure for evaluering af Fugleværnsfondens bestyrelse og direktion - 2021
Regler om ekstern kommunikation i Fugleværnsfonden - 2021
Retningslinjer for udvælgelse og indstilling af kandidater til Fugleværnsfondens bestyrelse - 2021
God fondsledelse - skema med anbefalinger - 2021
God fondsledelse - FVF bestyrelse - 2021

Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse - 2020
Generel information om bestyrelsen - 2020

Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse - 2019
Generel information om bestyrelsen - 2019 

Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse - 2018
Generel information om bestyrelsen - 2018

Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse - 2016
Generel information om bestyrelsen - 2016

Redegørelse for uddelingspolitik
Fugleværnsfonden er en selvstændig fond, etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke mindst - fra private bidrag. Opkøb og pleje af naturen er en effektiv og varig måde at sikre fristeder til fuglene.