Bemærk, at der var ansøgningsfrist 10. august 2023.

Er du vild med natur og ildsjæle? Kan du tage referater fra bestyrelsens møder og opdatere vores hjemmeside? Skriver du godt dansk og kan du kommunikere med myndigheder? Er du både selvstændig og har lyst til at arbejde tæt sammen med søde, nørdede og vildt engagerede kolleger, der brænder for fugle, biodiversitet, naturforvaltning og -formidling? Så læs videre – for Fugleværnsfonden søger en administrativ kollega til vores sekretariat på Vesterbro i København.

Du skal være det daglige administrative anker i et sekretariat med 9 personer, der arbejder med fundraising, formidling og forvaltning af vores 24 naturreservater rundt om i landet. Du skal særligt sørge for at vores 250 frivillige føler sig godt serviceret i det daglige – og så skal du arbejde tæt sammen med vores fundraiser, kommunikationsmedarbejder og naturforvaltere om en række konkrete opgaver, som omfatter:

 • Byde nye frivillige velkommen
 • Redigere og sende referater af de frivilliges arbejdsgruppemøder
 • Opdatere lister med frivilliges kontaktoplysninger
 • Lægge arbejdsdage for frivillige m.m. på hjemmesiden
 • Skrive og sende referater af møder i bestyrelsen og forretningsudvalget
 • Vedligeholde oversigter over publikationslager og tøj til frivillige
 • Udsende fuglebeviser, plakater og årsskrifter
 • Hjælpe til ved møder
 • Læse korrektur og redigere tekster
 • Udarbejde administrative ansøgninger om tilladelser (byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser, hestepas osv.)
 • Søge om nedsættelse af ejendomsskatter hos kommunerne, hvor vi har reservater
 • Administrere forpagtninger og andre kontrakter
 • Planlægge, udvikle og afvikle arrangementer, heriblandt Naturmødet, indvielser (cirka en om året), frivilligtræf, frivilligdage, bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.
 • Finde billeder og taste fugleture på hjemmeside

Du er en erfaren administrationskollega, som trives med mange opgaver og selvstændigt ansvar. Du er helt hjemmevant i Office pakken. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig - til gengæld er det afgørende, at du er en venlig, empatisk og udadvendt person, der får energi af kontakt med ildsjæle.

Vi tilbyder en fast stilling på 30-37 timer i hjertet af København i et skønt gammelt hus fyldt med fuglevenner. Vi har fleksordning og du bliver omfattet af vores sundhedsforsikringer. Løn efter gældende HK-overenskomst.

Hvis du vil vide mere, så kontakt kommunikationsmedarbejder Stine Bærentzen på tlf. 2449 9624 eller direktør Thomas Færgeman på tlf. 3165 3100. Vi er begge på ferie i ugerne 28-30, så ring før eller efter. Når du ved, at vi er noget for dig, så send din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest torsdag den 10. august klokken 10.00.

Herefter er planen:

 • Fredag 18. august: Vi inviterer til ansættelsessamtale
 • Tirsdag 22. august: Vi afholder ansættelsessamtale

Vi forventer at du starter i stillingen senest 1. oktober 2023.

Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Vi har virket som selvstændig fond siden 2006. 

Vi værner om Danmarks fugle og natur
Fugleværnsfondens formål er at værne om Danmarks fugle, blandt andet ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fugleområder, især for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens naturreservater.

Fristeder
Fugleværnsfonden ejer og administrerer 24 naturreservater over hele landet. Her finder fuglene skjul, redesteder og føde. Tilsammen rummer naturreservaterne de fleste typer dansk natur med hovedvægt på de særligt truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Naturreservaterne er af stor betydning - ikke kun for de vilde fugle, men for en lang række dyr og planter.