Bemærk, at der var ansøgningsfrist 13. august 2023.

Er du vild med natur og ildsjæle? Bliver du varm om hjertet, når talen går på helårsgræsning, yngleøer, rigkær og Galloway? Ved du hvad en spændingsmåler og et fællesskema er? Kan du skabe tillid hos både myndigheder, naboer, frivillige og dyreholdere? Og kan du lide at arbejde selvstændigt?

Så se her: Fugleværnsfonden søger en fuldtids naturforvalter til vores reservater i Jylland, der omfatter moser, strandenge, ferske enge, søer og skove spredt fra den tyske grænse til lidt syd for Skagen.

Du vil på alle reservater få ansvar for gennemførelse af fondens forvaltningsplaner. Det sker i tæt samarbejde med dine kolleger i fonden og med fondens mange frivillige ildsjæle knyttet til reservaterne – ligesom det sker i tæt samarbejde med lokale dyreholdere, naboer, myndigheder og entreprenører.

Du vil som udgangspunkt skulle arbejde hjemmefra og vi forventer, at du bor i Jylland.

Du får tætte naturforvalterkolleger i fonden, som har ansvar for fondens øvrige reservater. Du skal være indstillet på en meget selvstændig stilling, da resten af sekretariatet har base i København.

Du forventes at være i København mindst en gang om måneden – dog noget mere i starten af din ansættelse.

Du er en erfaren naturforvalter, der trives med at se ting ske i praksis. Du er biolog, skov- og landskabsingeniør, agronom, forstkandidat eller lignende. Du har kørekort og en bil til rådighed. Og så er du en venlig, empatisk og udadvendt person, der får energi af kontakt med ildsjæle.

Vi tilbyder en fast fuldtidsstilling i en fond, som sætter fremragende naturforvaltning over alt andet. Vi er ni fastansatte inklusive dig og vi synes selv, at vi har Danmarks bedste kolleger.

Du får kørepenge efter statens høje takst og du får løn efter gældende overenskomst. Vi har fleksordning og du bliver omfattet af vores sundhedsforsikringer.

Hvis du vil vide mere, så kontakt naturforvalter Emilie Schmidt på tlf. 2449 0908 eller direktør Thomas Færgeman på tlf. 3165 3100. Vi er på ferie i ugerne 29 og 30, så ring før eller efter. Når du ved, at vi er noget for dig, så send din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest søndag den 13. august.

Herefter er planen:

  • Fredag 18. august: Vi indkalder til samtaler
  • Onsdag 23. august: Første samtale holdes i Aarhus
  • Mandag 28. august: Anden samtale holdes i København

Vi forventer at du starter i stillingen senest 1. oktober 2023.

Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Vi har virket som selvstændig fond siden 2006. 

Vi værner om Danmarks fugle og natur
Fugleværnsfondens formål er at værne om Danmarks fugle, blandt andet ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fugleområder, især for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens naturreservater.

Fristeder
Fugleværnsfonden ejer og forvalter 24 naturreservater over hele landet. Her finder fuglene skjul, redesteder og føde.Tilsammen rummer naturreservaterne de fleste typer dansk natur med hovedvægt på de særligt truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Naturreservaterne er af stor betydning - ikke kun for de vilde fugle, men for en lang række dyr og planter.