Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 2. april 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Forårstrækket på Sydlangeland. Viber og lærker er for længst ankommet, og mosen syder af aktivitet. Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket. Et dybt hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her