Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 7. maj 2023 kl. 13:00 - ca. 15:00

Forår i Noret. De fleste af de mange sangfugle er nu ankommet. Fra rørskoven høres rørsangernes skrattende sang, og buske og krat genlyder af herlige fuglestemmer fra de mange arter, noret er beriget med. Undertiden sidder der en nattergal i krattet langs stien ud til fugleskjulet, og lader sin skønne og kraftige sang høre viden om. En mester i elegant flyvning ses ofte lavt over rørskoven. Det er rørhøgen på fouragerings-patrulje. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her