Foto: Helle Hjorth
Adresse: Stenbækvej 6, 5932 Humble/Østersøvej 12, 5932 Humble/Nørreballevej 4, 5932 Humble
N:
6072909 E: 606804 (UTM 32 ETRS89)

  

Størrelse: 137 hektar

Generel information: Tryggelev, Nørreballe og Salme Nor er tre lagunesøer, der ligger i et område på 180 hektar, hvoraf 137 hektar ejes ejes af Fugleværnsfonden. Foruden lagunerne er her rørskov, strandeng, overdrev og krat, og Tryggelev Nor er i dag et af de mest fuglerige vådområder i Danmark.

Naturtyper: Sø/brakvandslagune, rørskov, strandeng, overdrev og krat.

Faciliteter for besøgende: Plancheudstilling, 5 kilometer naturstier, tre observationsskjul, inklusiv Det Innovative Observationsskjul, som er en helt ny type skjul - flydende og med envejsruder til at betragte fuglelivet ubemærket og på helt tæt hold. 

Bemærk venligst, at Tryggelev Nor og Salme Nor kan kun nås ad vejene fra nord og syd, ikke fra øst. Færdsel er kun tilladt på afmærkede stier og veje. Hundeskalholdes i snor, uanset hundens race og størrelse. Det kan anbefales at se plancheudstillingen om områdets rovfugle ved det lille bjælkehus ved P-pladsen ved Tryggelev Nor.

Tryggelev folder forside

Guidede ture: Både Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland samt naturvejleder Allan Gudio Nielsen afholder ture i løbet af året. Se mere her.

Du kan downloade reservatets folder her.

Sådan kommer du dertil: Nørreballe Nor finder du ved at dreje mod Ristinge i byen Humble. I landsbyen Hesselbjerg drejes til venstre ad Nørreballevej. Efter cirka 300 meter finder du en P-plads med informationstavler på højre hånd. Cirka 1 kilometer længere fremme finder du endnu en P-plads i højre vejside. Her kan du parkere og gå ad markvejen ned til søen.

Bedste årstid for besøg: Der vil være oplevelser at hente på alle årstider.


K
lik for større kort