Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
mandag 15. maj 2023 kl. 19:00 - ca. 21:00

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 28/5 bliver der chance for en repetition. Turen gentages mandag den 22/5.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.

Turleder: Henrik Wejdling og Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her