Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Ålehusvej 14 B, 4160 Herlufmagle, Sydsjælland
N: 6134011 E:672831 (UTM 32 ETRS89)

 

Størrelse: 8,9 hektar

Generel information: Ravnstrup Sø blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 1983. Reservatet byder på en afvekslende natur. Skov, rørskov, krat, sø og eng. En natursti forbinder områderne og tilbyder en varieret naturoplevelse. Reservatet er overskueligt og kan besøges på en time eller to.

Naturtyper: Sø, rørskov, eng, pilekrat og gammel løvskov. 

Faciliteter for besøgende: Plancher, en 1 kilometerlang natursti til fugletårn, shelter til overnatning og bålplads. Foruden dette er der også et multtoilet og et fugleskjul.

Guidede ture: Ønsker du at komme med på en af de mange guidede ture i reservatet, se her.

Du kan downloade Ravnstrup Søs folder her.

Sådan kommer du dertil: Fra rute 14 (mellem Næstved og Ringsted) drejer du mod Glumsø ved Herlufmaglehallen. Efter cirka 3 kilometer (og ved 2. vej efter jernbanebroen) drejer du ad Ålehusvej mod Trælløse/Skelby. Ved det første vejsving neden for den stejle bakke ligger indkørslen til reservatet på venstre hånd. 


K
lik for større kort

Film om Ravnstrup Sø
Henrik Weidling, som er frivillig i reservatet, fortæller om fuglenes gang og om sine egne oplevelser med de mange arter, der findes ved Ravnstrup Sø. I filmen får du også et indblik i de opgaver, den frivillige arbejdsgruppe varetager, blandt andet den årlige græsslåning på engene. Videoen om Ravnstrup Sø er lavet af Anne Damsbo.