Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 11. juni 2023 kl. 10:00 - ca. 14:00

Travlhed på fugleøerne. De to fugleøer vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her