Foto: Jan Kofoed Winther
Adresse: Dyndkrogvej, 5600 Faaborg
N:
6106161 E:568917 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 42,7 hektar

Generel information: Størstedelen ejes af Karen Krieger Fonden, men er siden 1982 blevet administreret og forvaltet af Fugleværnsfonden. Bøjden Nor er udpeget af EU som et NATURA-2000 område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Naturtyper: Lagunesø med to yngleøer, kreaturafgræsset strandeng og overdrev.

Faciliteter for besøgende: To observationsskjul, Klydeskjulet og Bjergandeskjulet. Klydeskjulet er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Fra observationsskjulene kan man opleve fuglelivet på få meters afstand. Desuden er der adgang og godt udsyn langs stranden og fra vejdæmningen til havnen. Det rige fugleliv forsvinder, hvis ikke der er fred og ro i reservatet. Derfor er der kun adgang på de anlagte stier samt på stranden. Husk altid at have hunden i snor.

Bedste årstid for besøg: Forår, efterår og vinter, isvintre undtaget.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her. 

Du kan downloade reservatets folder her:

Bjden nor

Sådan kommer du dertil: Bøjden Nor ligger med egen færgehavn for enden af primærrute 8. I udkanten af Bøjden by viser skilte ad Dyndkrogvej til to P-pladser, den ene i østsiden, den anden ved sydenden af noret. Følg trampestierne til de to fugleskjul.

fuglenesfristeder