Gæster fra nord ved Gulstav Mose
søndag 4. november 2018 kl. 10:00 - ca. 12:00

Her i starten af november kan der stadigvæk være enkelte røde glenter, men der er fortsat en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Og så er der formentlig kommet fjeldvåger, blå kærhøg og drosler for at ”holde vinterferie” på Sydlangeland. Vi lader fuglene komme til os og forlader ikke tårnet, så tag kaffen med.

Mødested: P-pladsen i svinget ved Gulstavvej, syd for Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland.

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her