Trækfugle på Sydrømø
søndag 29. september 2019 kl. 13:00 - 16:00

Efterårstrækket er på sit højeste, og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.


Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Martin Iversen og Jan Ravnborg

Reservat: læs mere om Stormengene her