Fugletur til Nyord Enge
tirsdag 24. marts 2020 kl. 10:00 - ca. 13:00

Nyord Enge er en kendt rasteplads for flokke af bramgæs, og måske er der også enkelte andre gåsearter i flokkene. Årstidens største fugleattraktion er nok rovfuglene. Her kan vi forvente havørn, vandrefalk og blå kærhøg. Og så er de første småfugle som sanglærke, engpiber og stær begyndt at ankomme. Undervejs holder vi en lille pause, så man kan indtage medbragt kaffe, te og madpakke.Mødested: Fugletårnet på Nyord Enge, Ulvshalevej 4780 Stege

Turleder: Leif Schack-Nielsen (Tlf. 55863112)

Reservat: læs mere om Nyord Enge her