Foto: Jan Kofoed Winther
Adresse: Ulvshalevej 401, 4780 Stege
N: 6105007 E:705540 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 204,8 hektar

Generel information: Nyord Enge er cirka 400 hektar stort. Det er et af de største og mest fuglerige strandengområder i Østdanmark. Knap halvdelen af engene ejes af Fugleværnsfonden, der siden 1971 har opkøbt engarealerne for at bevare dem som et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle.

Naturtyper: Strandeng og rørskov.

Faciliteter for besøgende: Et åbent og overdækket fugletårn i to etager samt platform med adgang for kørestole. P-plads med bænke og informationsfoldere. Færdsel på engene (herunder markveje ud på engene) er ikke tilladt for offentligheden (jvf. Fredningskendelsen af 10/9 1975).

Bedste årstid for besøg: April-maj og september-oktober. I milde vintre er fuglelivet dog også rigt.

Guidede ture: Fugleværnsfonden tilbyder i løbet af året flere Åbent Hus-arrangementer med fondens kyndige naturvejleder og Nyords frivillige arbejdsgruppe. Se mere her.

Du kan downloade Nyord Enge årstidsfolderne her:

Nyord foraar  Nyord sommer  Nyord efterr  nyord vinter

Sådan kommer du dertil: For at finde en kørselsvejledning på internettet eller via egen GPS i bilen, kan man indtaste adressen: Ulvshalevej 401, 4780 Stege i diverse ruteplanlæggere (fx www.krak.dk). Så bliver man guidet til Nyord.

fuglenesfristeder