AFLYST Stormengene - forår og fuglesang
lørdag 18. april 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00

Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjert og svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Stormengene får vi forår, fugle og frisk luft.

Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Marit Beckmann (Tlf. 53656261)

Reservat: læs mere om Stormengene her