Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere
mandag 11. maj 2020 kl. 19:00 - ca. 21:00

Mandag den 11/5 kl. 19.00 til ca. 21.00.
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under huden. Turen gentages mandag den 18/5 og den 25/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej er beliggende to km vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen

Turleder: Henrik Wejdling og Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242)

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her