Trækfugle og kratluskeri på Sydrømø
lørdag 2. oktober 2021 kl. 09:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket er på sit højeste, og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.

OBS! Fugleværnsfonden følger myndighedernes anvisninger i forbindelse med COVID-19 og justerer løbende op eller ned, afhængigt af hvordan situationen udvikler sig. Så hold øje her på siden for den seneste opdatering i forhold turændringer. Også i sidste øjeblik.

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Jan Ravnborg (28144464) og Klaus Fries (24417052).

Reservat: læs mere om Stormengene her