Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 5. juni 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Sommer i mosen. Der er unger i mange af rederne, og
måske får vi rørdrummen at se på vej med føde til ungerne. Det gælder også for rørhøgen, der også er fast ynglefugl i mosen. Overalt har småfuglene travlt. Mon vi også i år får karmindompappen at se og høre med sit ’pleased to meet you!´? Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her