Ravnstrup Sø - høsttur med insekthoteller
lørdag 3. september 2022 kl. 11:00 - ca. 14:00

Starten af september kan godt være lidt stille på fuglefronten ved Ravnstrup Sø, men vi mærker os småfuglenes kald, og skulle en trækkende hvepsevåge eller fiskeørn lægge vejen forbi – så studerer vi selvfølgelig også den! Hvis det er stille og solrigt er der mange dagsommerfugle, der flokkes om især de sent blomstrende hjortens trøst. Vi studerer dem og andre insekter, og som særlig gestus til børnefamilier og andre kreative sjæle slutter vi af med at bygge små insekthoteller, somd eltagerne kan tage med hjem og sætte op i haven som kærkomne vinterhi for havens ellers hjemløse insektfauna. Og til næste år vil hotellerne fungere som ynglepladser for insekter, der både kan hjælpe med at holde
bladlusene i skak, og samtidig tjene som føde for havens fugle.

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her