Stormengene
lørdag 3. september 2022 kl. 09:00 - 12:00

Efterårstrækket er i gang, og de første trækfugle er
begyndt at passere Rømø. Masser af småfugle raster
i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.


Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242)

Reservat: læs mere om Stormengene her