Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 6. november 2022 kl. 10:00 - 12:00

Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde
glenter og en del musvåger, som endnu ikke har
forladt landet. Men der er måske kommet gæster
fra nord, så vi kan se fjeldvåger, blå kærhøg og
drosler, som alle holder ”vinterferie” på Sydlangeland. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her