Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 12. februar 2023 kl. 10:00 - ca. 14:00

Følg årets gang i noret. Selv om det er vinter, så kan der stadig kigges fugle i noret. Er der åbent vand, har vi besøg af vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. nævnes sangsvane, bjergand, hvinand, spidsand og stor skallesluger. På havet ud for kan ofte ses store flokke af ederfugl og mindre flokke af sortand og enkelte fløjlsænder. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her